advisering, inrichting en beheer landschap

advisering, inrichting en beheer landschap

Inrichting en Beheer

Vervlechten van verschillende belangen

Boerenbedrijf, natuur, landschap en bodembiologie met elkaar verbinden, dat is wat Vlechtwerk doet. In een groter verband via het collectief voor agrarisch natuurbeheer Midden Overijssel of voor een individuele opdrachtgever die hulp nodig heeft bij de inrichtingspuzzel van een erf of het ontwerp van een landgoed.

Meer weten? Neem contact met me op!

Heggenvlechten

Cursussen en workshops

Cursus bodembiologie bij natuurbeheer

De bodem is de basis, ook voor de natuur.
Maar wat weet u als (agrarisch-) natuurbeheerder over bodemprocessen (mineralenbalans, bodemleven) en hun invloed op de vegetatie?

Deze cursus wordt verzorgd Adviesloket Bodem & Natuur en gegeven door René Jochems van GroeiBalans.

Cursus bodembiologie bij bosbeheer

De bodem is de basis, ook voor het bos. Maar wat weet u als beheerder over bodemprocessen (mineralenbalans, bodemleven) en hun invloed op het bos?

Deze cursus wordt verzorgd Adviesloket Bodem & Natuur en komt mede tot stand door de gebundelde kennis van Probos, Bosbalans, GroeiBalans en Borgman beheer.

Verdiepingsopleiding bodem en natuur

Allerlei problemen in de natuur hebben te maken met mechanismen in de bodem. In deze opleiding leer je een systemische landschapsecologische analyse te maken, waar bodembiologie een integraal onderdeel van uitmaakt.

Deze opleiding wordt verzorgd Adviesloket Bodem & Natuur en gegeven door diverse experts van toonaangevende kennisinstituten.

Workshop heggenvlechten

Workshop heggenvlechten

Elke winter zijn er workshops waarin je het ambacht van heggenvlechten kan leren.

Deze workshop wordt verzorgd door Landschap Overijssel en gegeven door mij. Mocht je niet kunnen op de aangegeven data, neem dan persoonlijk contact met mij op.

Werkdag heggenvlechten

Werkdag heggenvlechten

De workshop heggenvlechten worden altijd gecombineerd met een werkdag van de Overijsselse Heggenvlecht Brigade. Heb je al een cursus heggenvlechten gedaan bij mij of ergens anders? Dan kan je je bij onze brigade aansluiten. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Paardig erf door Vlechtwerk

Workshop (P)aardig erf

Een erf met paarden biedt veel mogelijkheden voor natuur. Bij de inrichting van een (P)aardig erf combineren we een paardvriendelijk erf met ecologie en voedselbosprincipes. Tijdens deze workshop kijken we o.a. naar voederbomen, dazen, water, zwaluwen enz. Je gaat naar huis met een inrichtings en/of verbeteringsplan voor je eigen erf.

Verzorgd door Landschap Overijssel, gegeven door Vlechtwerk.

Advies

Lorem ipsum volupta accatur

Bodem bij ecologische vraagstukken

Vanuit het Adviesloket Bodem en Natuur nemen we projecten aan voor natuurontwikkeling en natuurverbetering waarbij we met de bodemecologie als basis kijken.

Er is steeds meer aandacht voor de bodem als het gaat om het oplossen van ecologische vraagstukken. Natuurontwikkelingsprojecten bereiken niet altijd het gewenste resultaat en bestaande natuurgebieden verslechteren van kwaliteit. Het bodemleven blijkt hierin een bepalende factor.

Bodem in balans

Vlechtwerk ondersteunt GroeiBalans bedrijfsecologie in projecten voor natuurontwikkeling en natuurinclusief voeren.

Door middel van de door GroeiBalans ontwikkelde Soil Smart methode kan snel en tegen lage kosten in beeld gebracht worden wat er gedaan moet worden om een bodem weer in balans te brengen. Alles draait hierbij om evenwicht in mineralen en het stimuleren van de juiste bodembiologie. Hier zijn natuurontwikkelings- en beheerprojecten enorm bij gebaat.

Over Vlechtwerk

Kundig, enthousiast en flexibel

Mijn naam is Kristianne van der Put en ik ben eigenaar van Vlechtwerk. De naam van mijn bedrijf geeft aan waar mijn passie ligt; in het (ver)vlechten. Heel praktisch, zoals bij heggenvlechten, maar ook bij het verbinden (vervlechten) van natuur en de agrarische sector. Tegenwoordig noemen we dat natuurinclusieve landbouw óf landbouw inclusieve natuur.

Werkervaring en opleidingen

Voor een overzicht van door mij opgedane werkervaring en gevolgde opleidingen kunt u een kijkje nemen op mijn LinkedIn pagina.

Ik organiseer en geef verschillende cursussen, geef adviezen op locatie en werk projectmatig.

Naast al deze werkzaamheden ben ik vooral moeder en werken we thuis aan een ecologische verbouwing van onze boerderij ’t Zwaluwnest. Heggen en bomen zijn geplant en aan het groeien, de wei wordt steeds bloemrijker. Dus nu richten we ons op de bebouwing. Fase 1 is een kantoor maken van een schuurtje.

Kristianne van der Put over heggenvlechten

LID VAN HET GILDE VAN HEGGENVLECHTERS

Contact

15 + 3 =

06 – 50 87 19 67

kristianne@vlechtwerk.nu

Burg. van Wijngaardenstraat 50
7955 PM  IJhorst

kristianne-van-der-put